Zo is Loonbedrijf De Schalm ontstaan...

Begin jaren ’30 van de 20e eeuw begon Carel Kennes in Strijbeek al met loonwerkzaamheden. In 1959 startte de oudste zoon Jos zijn eigen onderneming die in 1961 vanuit Strijbeek naar Alphen verhuisde: Kennes Alphen was een feit. De drie zonen van Jos kropen van jongs af aan al achter het stuur van verschillende machines om mee te helpen in het bedrijf.

Er gebeurde in de decennia die volgden een hoop. In de jaren ’70 kwam er een kippenstal achter op het terrein en werden er veel transportwerkzaamheden uitgevoerd. Van deze stal is eind jaren ’90 afscheid genomen en de focus ging volledig op loonwerk en groencompostering. Dat was ook het moment dat Karel en Johan, de oudste zoons van Jos, het bedrijf gingen leiden. Vanaf 1996 konden wij Kennes Alphen dus een derde generatie loonbedrijf noemen.

In 2000 fuseerde een gedeelte van ons bedrijf en zo gingen de loonbedrijven Kennes uit Alphen, De Jong uit Alphen en Van Hoek uit Gilze samen verder als loonbedrijf de Schalm.

Dat jaar kwamen ook de veeteelt en akkerbouw activiteiten van Frank Kennes uit Ulicoten en de activiteiten van loonbedrijf Verhoeven uit Riel er bij.

In 2007 bleef Kennes uit Alphen als enige partij over van de oorspronkelijke 3 fuserende bedrijven om het loonbedrijf voort te zetten. Vanaf dat moment is ook Loonbedrijf Ansems uit Baarle-Nassau toegevoegd en werd besloten de focus weer op kwaliteit te leggen in plaats van op groei.

Ook om deze reden is Loonbedrijf De Schalm in 2010 radicaal anders gaan werken. Bij het loonwerk werd er meer aandacht besteed aan de bodem. De mineralenbalans, het aantal sporenelementen en het bodemleven kwamen centraal te staan in de bewerking van het land. Voor een gezonde bodem moeten deze punten vaak verbeterd worden en dat werd het doel. Deze manier van werken is uitgegroeid tot een op zichzelf staand bedrijf, C-Cycle.

Eind 2016 is op de locatie Druisdijk gestart met de bouw van een nieuwe werkplaats, die ook dienst doet als machineopslag. Hierdoor is het mogelijk om onze onderhoudswerkzaamheden meer te centraliseren en het geeft de ruimte om onze overige werkzaamheden verder uit te breiden. In juli 2017 wordt deze loods opgeleverd en wordt begonnen met de inrichting van de rest van het perceel.